Naši prostori

Promocijski video

Spoznajte nas

Rojen 1964 v Kranju,. Gimnazijo obiskoval v Angliji. Po končani gimnaziji diplomiral na Veterinarski fakulteti v Ljubljani, leta 1991. Izpopolnjevanje opravljal na kliniki za male živali v Dortmundu v Nemčiji. Podiplomski študij je opravil na Kliniki za kirurgijo in male živali Veterinarske fakultete v Ljubljani, kjer je delal na področju interne medicine in kirurgije. Po 4 letih službe na veterinarski fakulteti, je leta 1995 odprl svojo ambulanto za male živali v Kranju.

mag. CEPUDER JANEZ, dr. vet.med.

Rojena 1971 v Kranju. Po odlično končani osnovni šoli se vpiše na Srednjo šolo pedagoške, računalniške in naravoslovno-matematične usmeritve v Kranju in jo konča s prav dobrim uspehom. Z uspešno opravljenim sprejemnim izpitom je sprejeta na Veterinarsko fakulteto v Ljubljani l. 1990, kjer študij veterinarstva zaključi 1997 z diplomskim izpitom. Šest mesecev kasneje se redno zaposli kot pripravnica v firmi Medicovet d.o.o. v Kranju. Tu konča enoletni obvezni program pripravništva in v decembru 1998 pridobi strokovni izpit ter licenco za samostojno opravljanje poklica doktorja veterinarske medicine.
Poleg interne veterinarske medicine, diagnostike (RTG, UZ, krvne in mikroskopske preiskave) ter svetovanja pa se v firmi Medicovet, kjer je redno zaposlena od novembra 1997, ukvarja tudi s kirurgijo in stomatologijo.

KOPAČ DOLENC JASNA, dr. vet. med.

ojen leta 1966 v Ljubljani. Po končani osnovni šoli, kjer je že sanjal o poklicu veterinarja, se je vpisal na Srednjo veterinarsko šolo v Ljubljani. Po končani šoli je uspešno opravil sprejemni izpit na Veterinarski fakulteti v Ljubljani in tam tudi l. 1993 diplomiral.
V istem obdobju se je zaposlil v ambulanti za male živali Medicovet d.o.o. v Kranju, kot veterinar za male živali, kjer je zaposlen še danes. V vsem obdobju svoje prakse izpopolnjuje svoje znanje in vedenja o aktualnih boleznih in prehrani malih živali, na domačih in tujih simpozijih. Udeležuje se tudi vseh seminarjev in tečajev, ki jih organizira SZVMŽ in sorodne organizacije doma in v tujini.

ROTAR ROK, dr. vet. med.

Vodja financ in administracije.

SAJOVIC NATAŠA

Rojen 10.03.1976 v Ljubljani. Po končani osnovni šoli se leta 1991 vpiše na srednjo šolo za veterinarske tehnike. Leta 1995 jo uspešno zaključi in se kljub otroški želji postati veterinar odloči za redno zaposlitev kot veterinarski tehnik.
Kot pripravnik se zaposli v prvi zasebni kliniki v Ljubljani. Tam dela 9 mesecev in tudi opravi strokovni izpit. Nato ga pokličejo na služenje vojaškega roka. Po zaključenem vojaškem roku pa se marca 1997 zaposli v kliniki za male živali Medicovet.

MARKO KUSTER, vet. tehnik

Rojena leta 1985 v Kranju. Po končani osnovni šoli leta 2000 se vpiše na Ekonomsko gimnazijo v Kranju, ki jo leta 2005 tudi zaključi.
Že od malih nog jo veseli delo z živalim, zato se leta 2009 vpiše v program Veterinarskega tehnika v Ljubljani. Prekvalifikacijo leta 2011 uspešno zaključi.
Od aprila leta 2011 dela na klinik za male živali Medicovet v Kranju, kjer se leta 2012 tudi zaposli.
Redno se izobražuje na seminarjih za veterinarske tehnike Slovenije za male živali.

ZALA PETERNELJ

Rojen leta 1989 v Kranju. Po končani osnovni šoli in želji po delu z živalmi se vpiše na Biotehniški izobraževalni center v Ljubljani. Smer veterinarski tehnik.
Po opravljanju praktičnega dela v 3. in 4. letniku  na kliniki  Medicovet in končanem šolanju se tam tudi zaposli.
Redno se udeležuje seminarjev in izobraževanj za veterinarske tehnike v Sloveniji.

MATJAŽ TIROVIČ, vet. tehnik

Prof. dr. Zlatko Pavlica, dr. vet. med., Hon. memb. EVDC, je diplomiral 1976, magistriral 1985, in doktoriral 1994 na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani. Istega leta je postal docent za predmet »Bolezni in zdravstveno varstvo mesojedov« in priporočeni predmet »Veterinarska stomatologija«. Leta 2000 je bil za ista predmeta habilitiran v naziv izredni in 2005 v naziv redni profesor za področji medicine malih živali ter veterinarske stomatologije. V multidisciplinarnem študiju biomedicine je bil in je mentor številnim  doktorandom, magistrom, študentom za Prešernove nagrade,  kot tudi domačim in tujim specializantom veterinarske stomatologije. Dolga leta je bil član Znanstvenega sveta za biotehniko pri Agenciji za raziskovalno delo Republike Slovenije (ARRS).

Prof. dr. Zlatko Pavlica, dr. vet. med., Hon. memb. EVDC, spec. med. psov in mačk

Po uspešno končani fakulteti in uspešno končanem izpitu za pridobitev licence v letu 2019 se kmalu zaposli v podjetju Medicovet.

Rojena v Kranju svoje prvo delovno mesto katero je bilo vrsto let imela v trgovini zootic.od malih nog velika ljubiteljica pasje kinologije ki me spremlja še dandanes.s svojimi psmi sem članica sportnih kinoloski društev z rednim izobraževanjem o šolanju..moja strast je vzreja in rastave.

NATAŠA VARMAZ