Naši prostori

Promocijski video

Spoznajte nas

Rojen 1964 v Kranju,. Gimnazijo obiskoval v Angliji. Po končani gimnaziji diplomiral na Veterinarski fakulteti v Ljubljani, leta 1991. Izpopolnjevanje opravljal na kliniki za male živali v Dortmundu v Nemčiji. Podiplomski študij je opravil na Kliniki za kirurgijo in male živali Veterinarske fakultete v Ljubljani, kjer je delal na področju interne medicine in kirurgije. Po 4 letih službe na veterinarski fakulteti, je leta 1995 odprl svojo ambulanto za male živali v Kranju.

mag. CEPUDER JANEZ, dr. vet.med.

Vodja financ in administracije.

SAJOVIC NATAŠA

Rojen leta 1966 v Ljubljani. Po končani osnovni šoli, kjer je že sanjal o poklicu veterinarja, se je vpisal na Srednjo veterinarsko šolo v Ljubljani. Po končani šoli je uspešno opravil sprejemni izpit na Veterinarski fakulteti v Ljubljani in tam tudi l. 1993 diplomiral.
V istem obdobju se je zaposlil v ambulanti za male živali Medicovet d.o.o. v Kranju, kot veterinar za male živali, kjer je zaposlen še danes. V vsem obdobju svoje prakse izpopolnjuje svoje znanje in vedenja o aktualnih boleznih in prehrani malih živali, na domačih in tujih simpozijih. Udeležuje se tudi vseh seminarjev in tečajev, ki jih organizira SZVMŽ in sorodne organizacije doma in v tujini.

ROTAR ROK, dr. vet. med.

Po uspešno končani fakulteti in uspešno končanem izpitu za pridobitev licence v letu 2019 se kmalu zaposli v podjetju Medicovet.

LUKA GREGA POTOČNIK, dr. vet. med.

Rojena 1971 v Kranju. Po odlično končani osnovni šoli se vpiše na Srednjo šolo pedagoške, računalniške in naravoslovno-matematične usmeritve v Kranju in jo konča s prav dobrim uspehom. Z uspešno opravljenim sprejemnim izpitom je sprejeta na Veterinarsko fakulteto v Ljubljani l. 1990, kjer študij veterinarstva zaključi 1997 z diplomskim izpitom. Šest mesecev kasneje se redno zaposli kot pripravnica v firmi Medicovet d.o.o. v Kranju. Tu konča enoletni obvezni program pripravništva in v decembru 1998 pridobi strokovni izpit ter licenco za samostojno opravljanje poklica doktorja veterinarske medicine.
Poleg interne veterinarske medicine, diagnostike (RTG, UZ, krvne in mikroskopske preiskave) ter svetovanja pa se v firmi Medicovet, kjer je redno zaposlena od novembra 1997, ukvarja tudi s kirurgijo in stomatologijo.

KOPAČ DOLENC JASNA, dr. vet. med.

Prof. dr. Zlatko Pavlica, dr. vet. med., Hon. memb. EVDC, spec. med. psov in mačk je diplomiral 1976, magistriral 1985, in doktoriral 1994 na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani. Istega leta je postal docent za predmet »Bolezni in zdravstveno varstvo mesojedov« in priporočeni predmet »Veterinarska stomatologija«. Leta 2000 je bil za ista predmeta habilitiran v naziv izredni in 2005 v naziv redni profesor za področji medicine malih živali ter veterinarske stomatologije. Od leta 1977 je bil zaposlen na Veterinarski fakulteti, kjer je opravljal pedagoško delo iz omenjenih področij. Vseskozi, še zlasti pa v obdobju od leta 1998 naprej je predaval kot gostujoči učitelj izbrana poglavja iz veterinarske stomatologije na različnih Veterinarskih fakultetah po Evropi in ZDA ter Kanadi. V multidisciplinarnem študiju biomedicine je bil mentor številnimdoktorandom, magistrom, študentom za Prešernove nagrade,kot tudi domačim in tujim specializantom Veterinarske stomatologije. Dolga leta je bil član Znanstvenega sveta za biotehniko pri Agenciji za raziskovalno delo Republike Slovenije (ARRS).

Svoje raziskovalno delo je usmerjal v preučevanje sprememb v zobni pulpi ob parodontalni bolezni; v proučevanje difuzijskih procesov v zobnem cementu in dentinu ter urejenosti mikrokristalov v trdih zobnih tkivih; v oblikovanje novega zdravila za ustne bolezni in vnetja obzobnih tkiv. Raziskoval vpliv parodontalne bolezni na sistemsko zdravje živali in vlogo defenzinov v njenem zdravljenju. Posvečal se je tudi raziskavam o vlogi respiratornega izbruha neutrofilcev pri kroničnih obstruktivnih pljučnih boleznih. S sodelavci je dolga leta proučeval učinke parodontalne bolezni na dihala in vlogo prostega radikala dušikovega oksida. V gingivalnem fluidu psov je dokazal znižano stopnjo antioksidantne kapacitete pri napredovali parodontalni bolezni. Z dodajanjem različnih učinkovin v obzobne žepe pa raziskoval nove možnosti zdravljenja vnetja obzobnih tkiv. Svoja številna raziskovalna dela objavlja v znanstveno strokovni periodiki z dejavnikom vpliva – zadnja v letu 2019. Preko 600 različnihznanstvenih in strokovnih prispevkov je objavil v devetih tujih jezikih. Za svoje znanstveno-strokovno delo je prejel več domačih in tujih nagrad. Od leta 1990 jesvoje raziskave predstavil na več kot stotih različnih kongresih po celem svetu. Strokovno je opravljal dela in naloge s področja oralne biologije, primerjalne odontologije in parodontalne medicine, ki predstavljajo njegovo ožjo specialnost. Iz teh področij se je tudi izpopolnjeval na univerzah na Dunaju, v Filadelfiji,Davisu, Vancouvru in na Univerzitetni stomatološki kliniki Univerze v Ljubljani.
V Ljubljani je 1998 organiziral 7. Evropski veterinarski stomatološki kongres, in ga kot 14. ponovno pripravil 2005 prav tako v Ljubljani. Od leta 2007 je častni član Evropskega specialističnega veterinarskega stomatološkega kolegija (EVDC). V letih 1998 do 2000 je bil podpredsednik Združenja evropskih veterinarskih stomatologov (EVDS), od 2000 do 2002 njegov predsednik in od 2002 do 2004 odhajajoči predsednik. Je bil tudi glavni in odgovorni urednik strokovne revije EVDS Forum in glavni urednik zbornika, ki izide vsako leto ob letnem kongresu evropskih veterinarskih stomatologov. Je tudi član Ameriškega združenja veterinarskih stomatologov AVDS,Britanskega združenja veterinarskih stomatologov BVDA, Slovenskega združenja veterinarjev za male živali SZVMŽ, Slovenskega društva biofizikov in član mednarodnega združenja za stomatološke raziskave IADR.
Po upokojitvi februarja 2019 opravlja specialistično strokovno, svetovalno in mentorsko delo v Veterinarski ambulanti Medicovet d. o . o . na Kajuhovi 23 v Kranju.

Prof. dr. Zlatko Pavlica, dr. vet. med., Hon. memb. EVDC, spec. med. psov in mačk

Rojen 10.03.1976 v Ljubljani. Po končani osnovni šoli se leta 1991 vpiše na srednjo šolo za veterinarske tehnike. Leta 1995 jo uspešno zaključi in se kljub otroški želji postati veterinar odloči za redno zaposlitev kot veterinarski tehnik.
Kot pripravnik se zaposli v prvi zasebni kliniki v Ljubljani. Tam dela 9 mesecev in tudi opravi strokovni izpit. Nato ga pokličejo na služenje vojaškega roka. Po zaključenem vojaškem roku pa se marca 1997 zaposli v kliniki za male živali Medicovet.

MARKO KUSTER, vet. tehnik

Rojena leta 1985 v Kranju. Po končani osnovni šoli leta 2000 se vpiše na Ekonomsko gimnazijo v Kranju, ki jo leta 2005 tudi zaključi.
Že od malih nog jo veseli delo z živalim, zato se leta 2009 vpiše v program Veterinarskega tehnika v Ljubljani. Prekvalifikacijo leta 2011 uspešno zaključi.
Od aprila leta 2011 dela na klinik za male živali Medicovet v Kranju, kjer se leta 2012 tudi zaposli.
Redno se izobražuje na seminarjih za veterinarske tehnike Slovenije za male živali.

ZALA PETERNELJ vet.tehnik

Rojen leta 1989 v Kranju. Po končani osnovni šoli in želji po delu z živalmi se vpiše na Biotehniški izobraževalni center v Ljubljani. Smer veterinarski tehnik.
Po opravljanju praktičnega dela v 3. in 4. letniku  na kliniki  Medicovet in končanem šolanju se tam tudi zaposli.
Redno se udeležuje seminarjev in izobraževanj za veterinarske tehnike.

MATJAŽ TIROVIČ, vet. tehnik

Rojena v Kranju. Prvo delo, katero je trajalo vrsto let je bilo v trgovini Zootic. Od malih nog sem velika ljubiteljica pasje kinologije, ki me spremlja še danes. S svojimi psmi sem članica športnih kinoloških društev. Udeležujem se rednih izobraževanj o šolanju psov. Moja strast so vzreja in razstave.

NATAŠA VARMAZ Receptor

Dr. Barbara Verk je bila rojena leta 1984 v Ljubljani. Po končani gimnaziji Ledina v Ljubljani, se je vpisala na Veterinarsko fakulteto Univerze v Ljubljani in leta 2011 diplomirala ter pridobila naziv doktorica veterinarske medicine. Leta 2011 se je vpisala na Interdisciplinarni doktorski študij Biomedicine na Univerzi v Ljubljani in pod mentorstvom prof. dr. Aleksandre Domanjko Petrič in somentorstvom prof. dr. Alenke Nemec Svete raziskovala oksidativni stres in pokazatelje vnetja pri psih s popuščanjem srca. Aprila, leta 2018, je uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Pokazatelji oksidativnega stresa in vnetja pri spontanih kardiovaskularnih boleznih pri psih« in pridobila znanstveni naziv doktorica znanosti. V času absolventskega staža je naredila raziskovalno nalogo za Prešernovo priznanje z naslovom »Antioksidantni status in plazemski nivo koencima Q10 pri različnih kardiovaskularnih boleznih pri psih« in je avtorica ter soavtorica znanstvenih in strokovnih prispevkov na področju veterinarske kardiologije.

Kot študentka je opravljala delo veterinarskega tehnika na Kliniki za male živali Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani ter opravila strokovno prakso na zasebni veterinarski ambulanti v Ljubljani.

Dr. Barbara Verk, dr. vet. med.